Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden?

Roč.13,(2006)

Abstrakt

Lower and Middle Miocene sediments in the Cf 600 Drnholec-5 and Cf 600 Drnholec-7 wells were studied based on the examination of microfaunas (foraminifers) and well loggs.
We present an integrated synthesis of the stratigraphical Karpatian/Lower Badenian boundary. The Karpatian sediments belong to zones M4a, b sensu Berggren et al. (1995) and NN4 sensu Martini 1971. The Lower Badenian ones belong to zones M5a (Berggren et al. 1995) and NN4 (Martini 1971). The sediments of the upper part of the Karpatian strata and sediments of the Lower Badenian document deeper water than younger Lower Badenian ones.


Klíčová slova:
Cf 600Drnholec-5 and Cf 600 Drnholec-7 boreholes; Karpatian; Lower Badenian; foraminifers; well logs; correlations
Reference

Adámek, J. (2003): Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění. – Zpr. geol. Výzk.v r. 2002, 9-11. Praha.
Adámek, J. – Brzobohatý, R. – Pálenský, P. – Šikula, J. (2003a): The Karpatian in the Carpathian Foredeep (Moravia). – In: Brzobohatý, R. – Cicha, I. – Kováč, M. – Rögl, F. (eds.): The Karpatian, A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. 75-92. Brno.
Adámek, J. – Petrová, P. – Švábenická, L.(2003b): Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat – sp.baden v jižní části karpatské předhlubně. – Zpr. Geol.Výzk. Mor.Slez. v r.2002,16-19. Brno.
Berggren, W. A. – Kent, D. V. – Swisher, C. C., III. – Aubry, M.-P. (1995): A revised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy. – SEPM (Society of Sedimentary Geology), Spec. Publ., 54, 129-212.
Molčíková, V. (1966): Biostratigrafické a faciální zhodnocení karpatu čelní hlubiny na Moravě. – Zpr. geol. Výzk. v r. 1964, 303-304. Praha.
Mořkovská, V. (1963): Výzkum vzniku naftových ložisek oblasti vněkarpatského neogénu. – MS, ÚÚG Brno.
Mořkovský, M (1961): Zpráva o provedení hlubšího strukturního průzkumu v jižní části vněkarpatské pánve v r. 1960. – MS, Archiv ČND Hodonín.
Martini, E. (1971): Standard Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation. – In: Farinacci, A. (Ed.): Proceedings of the II Planktonic conference, Roma 1970. Edizioni Tecnoscienza, 738-785. Roma.
Petrová, P. (2004): Foraminiferal assemblages as an indicator of foreland basin evolution (Carpathian Foredeep, Czech Republic). – Bulletin of Geosciences, 79, 4, 231-242. Praha.
Pokorný, V. – Houša, V. – Krhovský, J. – Marek, J. – Pacltová, B. – Špinar, Z. (1992): Všeobecná paleontologie. – Univerzita Karlova. 296 s. Praha.
Spezzaferri, S. (2004): Foraminiferal paleoecology and biostratigraphy of the Grund Formation (Molasse basin, Lower Austria). – Geol. Carpathica, 55, 2, 155-164. Bratislava.

Metriky

306

Views

159

PDF views