Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna

Roč.13,(2006)

Abstrakt
The first conodont-supported outcrop evidence of biostratigraphic inversion in the Hranice Palaeozoic, NE Moravo-Silesian Zone, is presented in this paper. About 2m thick lense of Middle Tournaisian skeletal calcarenite and calcirudite with phosphorite fragments (L. Si. crenulata to Si. isosticha – U. Si. crenulata) is enclosed in mylonitised Upper Famennian (?Pa. marginifera Zone to Pa. expansa Zone) calcilutites at the Černotín section. The lense is oriented parallel to deformation cleavage whose orientation is consistent with that of the shear zones described from other parts of the Hranice Palaeozoic by previous authors. The newly-described biostratigraphic inversion very well fits in the previously proposed models of thin-skinned structure of the Brunovistulicum and its sedimentary cover in the NE Moravo-Silesian Zone, derived from interpretation of borehole and seismic data.

Klíčová slova:
Moravo-Silesian Zone; Devonian; Carboniferous; conodont biostratigraphy; Variscan tectonics
Reference

Dvořák, J. (1991): Geology of the carbonate evolution of the Devonian and the Lower Carboniferous near Grygov, Přerov, Sobíšky and Hranice (Northern Moravia). – Scripta, Geology, 21, 37-62. Brno.
Dvořák, J. – Friáková, O. (1978): Stratigrafie paleozoika v okolí Hranic na Moravě. – Výzk. Práce Ústř. Úst. Geol., 18ú, 5-50. Praha.
Dvořák, J. – Friáková, O. (1981): Paleogeografie famenu a tournai v severní části Moravského krasu. – Čas. Mineral. Geol., 26, 301-306. Praha.
Šteffan, M. – Melichar, R. (1996): Tzv. plástevné vápence a tektonika hranického krasu. – Seminář Skupiny tektonických studií, Jeseník 26.-29. duben 1996, Program, abstrakta, exkurzní průvodce, 48. Brno-Jeseník.
Bábek, O. – Novotný, R. (1999): The Hněvotín Limestone Neostratotype Locality Revisited: A Conodont Biostratigraphy and Carbonate Microfacies Approach, Moravia, Czech Republic. – Acta Univ. Pal. Olom, Fac. Rer. Natural., Geologica, 36, 63-68. Olomouc.
Dvořák, V. (2004): Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 42-45. Brno.
Dvořák, V. – Kalvoda, J. – Melichar, R. (2005): Variscan Structure of Hranice paleozoic Area (Moravosilesian Paleozoic Zone). Geolines 19, 33-34. Praha.
Havíř, J. – Bábek, O. – Otava, J. (2004): Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2003, 46-50. Brno.
Čížek, P. – Tomek, Č. (1991): Large-Scale Thin-Skinned Tectonics in the Eastern Boundary of the Bohemian Massif. – Tectonics 10, 273-286.
Dvořák, J. – Friáková, O. – Galle, A. – Kalvoda, J. – Maštera, L. – Otava, J. – Přichystal, A. – Skoček, V. (1981): Paleozoikum ve vrtu Opatovice 1 na Hranicku (SV Morava). – Čas. Slez. Muz., 30,(A), 211-229. Opava.
Zukalová, V. (2004): Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě. – Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, 7, 74 s. Prostějov.

Metriky

277

Views

278

PDF views