DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU–KLIMKOVICE

Pavla Tomanová Petrová, Helena Gilíková, Jan Čurda, Vladimíra Petrová, Oldřich Krejčí, Daniel Nývlt

Abstrakt

The route of highway D47 between Lipník nad Bečvou–Klimkovice is situated in the Carpathian Foredeep nearly the margin of the Bohemian Massif (Nízký Jeseník Mt.). The geological setting of this area is complicated. We described rocks of the Moravice Formation (Upper Visean) and the Hradec-Kyjovice Fm., Lower Badenian sands and clays with numerous foraminiferal fauna. They are overlaid by Quaternary sediments i. e. Middle Pleistocene fluvial sediments, Upper Pleistocene loesses and Holocene sediments. Locally there were determined glacial and glacilacustrine sediments of the Saale glaciation. Slopes of the Nízký Jeseník Mt. (north the highway) are affected by large landslides. These slides are old and presently they do not constitute the problem for highway.

Bibliografická citace

Petrová, P. T., Gilíková, H., Čurda, J., Petrová, V., Krejčí, O., & Nývlt, D. (2016). DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU–KLIMKOVICE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 16. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4778

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; regional geology; glacial sediments; hydrogeology; geohazards

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Eliáš, M. – Pálenský, P. (1998): Model vývoje miocenních předhlubní na Ostravsku. – Zpr. Geol. Výzk. v r. 1997, 65–66. Praha.
Gilíková, H. – Nývlt, D. – Pálenský, P. – Petrová, P. – Maštera, L. (2006): Nové poznatky z geologického mapování na listu 25–122 Suchdol nad Odrou. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, 68–71. Brno.
Jetel, J. (1985): Metody regionálního hodnocení hydraulických vlastností hornin. – Metod. Příruč., sv. 1. Ústř. Úst. geol. Praha.
Kadula, J. (1967): Stachovice – zpráva o hydrogeologickém průzkumu. – MS Vodní zdroje. Opava.
Pálenský, P. (2000): Structural map of the underlay of autochthonous Miocene 1 : 100 000. – MS Archiv ČGS. Praha.
Pavliš, R. – Ptáčník, J. (1969): Zpráva o provedení hydrogeologického průzkumu v oblasti Stachovice – Suchdol – Mankovice – Jeseník nad Odrou – Vražné. – MS Vodní zdroje. Praha.
Tomanová Petrová, P. – Gilíková, H. – Otava, J. – Pálenský, P. – Šrámek, J. (2007): Lower Badenian clastics in the Moravian gate from the viewpoint of mapping geologist. – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., 36, Geology, 31–38. Brno.