Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom?

Roč.15,(2008)

Abstrakt
The variable orientation of bedding was found at sites in the area of Starý Jičín Hill. This variability cannot be explained by simple fold structure with steep axial plane. The hypothesis of recumbent fold requires the opposite gradation in different fold limbs, while the gradation seems to be identical. This is why the most probable hypothesis explaining the observed situation is combination of fault and fold structures. The fault structure can be represented either by southward dipping thrust or by NW-SE trending strike-slip.

Klíčová slova:
Silesian unit, Starý Jičín type conglomerate, tectonics
Reference

Adámek, J. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Geršl, M. – Godány, J. – Havíř, J. – Maštera, L. – Novák, Z. – Novotný, R. – Havlín-Nováková, D. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pálenský, P. – Poul, I. – Petrová, P. – Skácelová, Z. – Skácelová, D. – Stráník, Z. – Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-124 Starý Jičín. – ČGS Praha.
Pícha, F. J. – Stráník, Z. – Krejčí, O. (2006): Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic. – In: Golonka, J. – Pícha F. J. (Eds): The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources, AAPG Memoir 84, 49–175.