Detaily autora

Adámek, Josef, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

 • Vol 15 (2008) - Mezozoikum
  Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom?
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Mezozoikum
  Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2006) - Mesozoikum-terciér
  Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden?
  Abstrakt  PDF