Gamaspektrometrická charakteristika lokalit primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava)

Tereza Potočková, Zdeněk Dolníček, Stanislav Houzar

Abstrakt

Gamma-ray spectrometry of field remnants after mining of the primary auriferous mineralization in quartz veins has been applied to the two localities (“Zákopy” and “Štůlně”) in Hory near Předín. The average contents of K, eU and eTh at both localities are different (“Zákopy” – K 1,1–2,4 %; eU 2,8–8,9 ppm; eTh 6,2–12,3 ppm; “Štůlně-pinky” – K 1,5–2,5 %; eU 3,7–8,1 ppm; eTh 8,3–13,1 ppm; “Štůlně-pole” – K 1,0–1,9 %; U e2,6–5,1 ppm; eTh 6,8–9,7 ppm). In most cases, there is positive relation between Th-K, however, the opposite trend of U-K a Th-U occurs at locality “Štůlně-pole“. This variability is caused by (1) different degree of hydrothermal alteration of surrounding rocks or (2) differences in lithology of rocks.

Bibliografická citace

Potočková, T., Dolníček, Z., & Houzar, S. (2016). Gamaspektrometrická charakteristika lokalit primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4703

Klíčová slova

Moldanubicum; rocks; auriferous quartz veins; gamma-ray spectrometry

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dudek, A. – Chlupáč, I. – Pouba, Z. – Vejnar, Z. – Zapletal, J. (1992): Krystalinikum a prevariské paleozoikum. – In: Chlupáč, I. – Štorch, P. (eds): Regionálně-geologické dělení Českého masívu na území České republiky. – Čas. Mineral. Geol., 37, 4, 258–275. Praha.
Ford, K. – Harris, J. R. – Shives, R. – Carson, J .– Buckle, J. (2008): Remote predictive mapping 2. Gamma-ray spectrometry: a tool for mapping Canada’s North.– Geoscience Canada, 35, 3/4, 109–126.
Goodell, P. C. (1986): Differential geochemical mobility of uranium, thorium and potassium used as geologic environment indicators and explorations tools.– AAPG Bulletin, 20, 595–596.
Koutek, J. (1924): O zlatonosném území v okolí Hor na jihozápadní Moravě.– Čas. Vlast. Spolku musejního, 35, 1–2, 1–5, Olomouc.
Potočková, T. – Dolníček, Z. – Houzar, S. – Škrdla, P. – Vokáč, M. (2010): Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 95, 83–104.
Potočková, T. – Houzar, S. – Škrdla, P. – Vokáč, M. – Dolníček, Z. (v tisku): Historické dolování zlata na lokalitě Hory-Zákopy, západní Morava. – Acta Rer. Nat., Suppl.
Sighinolfi, G. P. – Sakai, T. (1974): Uranium and thorium in potash-rich rhyolites from western Bahia (Brazil). – Chem. Geol., 14, 1–2, 23–30.
Veselý, J. – Straka, L. – Hron, M. – Mikschi, J. – Václavek, V. – Pertoldová, J. – Malec, J. – Šimek, K. – Kopecký, P. – Obst, P. (1988): Dílčí závěrečná zpráva úkolu Český masiv – ověřování prognóz Au 01 81 2101, Opatovsko- svojkovický revír. – Geofond Praha.
Taylor, S. R. (1964): Abundance of chemical elements in the continental crust: a new table. – Geochim. Cosmochin. Acta, 28, 1273–1285.
Vokáč, M. – Houzar, S. – Škrdla, P. (2008): Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů. – Sborník semináře Stříbrná Jihlava 2007, 1–30.