Chemické složení biotitu třebíčského masivu

Miloš René

Abstrakt

The Třebíč pluton is the largest body of highly potassic to ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite suite in the Bohemian Massif. The investigated durbachites from the Královec Quarry and Třebíč town areas are melagranites. These melagranites contain some mafic enclaves of magmatic origin (granodiorite to tonalite). Biotites from melagranites are represented according to the IMA classification by ferroan-phlogopite with Fe/(Fe + Mg) = 0.33–0.44 and IVAl = 1.11–1.24 apfu. The Fe/(Fe + Mg) ratio for biotites from mafic enclaves is similar (0.31–0.40). Both biotites have partly high Ti content (0.08–0.25 and 0.15–0.25 apfu, respectively).

Bibliografická citace

René, M. (2016). Chemické složení biotitu třebíčského masivu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4705

Klíčová slova

Bohemian Massif; durbachite; mineralogy; biotite

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bowes, D. R. – Košler, J. (1973) Geochemical comparison of the subvolcanic appinite series of the British Caledonides and the durbachite suite of the Central European Hercynides: Evidence for associated shoshonitic and granitic magmatism. – Mineral. Petrol., 48, 47–63. Vienna.
Bubeníček, J. (1968): Geologický a petrografický vývoj třebíčského masivu. – Sbor. geol. Věd G, 13, 133–161. Praha.
Holub, F. (1997): Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif: petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation. – Sbor. Geol. Věd LG, 31, 5–26. Praha.
Parat, F. – Holtz, F. – René, M. – Almeev, R. (2010): Experimental constraints on ultrapotassic magmatism from the Bohemian Massif (durbachite series, Czech Republic). – Contrib. Mineral. Petrol., 159, 331–347. Berlin.
René, M. – Stelling, J. (2007): Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic). – Mineral. Petrol., 91, 55–69. Vienna.
Yavuz, F. (2003) Evaluating micas in petrologic and metallogenic aspect: I. Definitions and structure of the computer program MICA+. – Comp. Geosci., 29, 1203–1213. Amsterdam.
Zachovalová, K. – Leichmann, J. – Štelcl, J. (1999): Petrografie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 84, 71–88. Brno.