Distribuce hypocenter zemětřesení v epicentrální oblasti Nový Kostel

Miroslav Halló

Abstrakt

The epicentral area Nový Kostel is the most seismically active area in the region of western Bohemia/Vogtland and it is characteristic by earthquake swarms. Marginal faults of the Cheb basin are located very close to that epicentral area and are considered as a NNW continuation of the Mariánské Lázně fault. But the geometry of the focal zone is not identical with the geometry of these marginal faults. Study of distribution of earthquake hypocentres is therefore important for the interpretation of the geodynamics in this area. The seismic data used for this study came from the catalog, which was created from the network KRASNET data. This catalog includes more than 5 000 localized hypocenters from the epicentral area Nový Kostel from years 1991–2008. The seismoactive structure is located 5–12,5 km deep. The results show that the seismo-active structure has direction of inclination of 262° and inclination of 80°. The shallowest part of the focal zone has a slightly lower slope and the depth of the structure increasing to the South. Hypocenters of the earthquakes are not evenly distributed and occur in spatial clusters. These clusters can be divided into groups according to their geometrical parameters and the mutual spatial arrangement.

Bibliografická citace

Halló, M. (2016). Distribuce hypocenter zemětřesení v epicentrální oblasti Nový Kostel. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4677

Klíčová slova

earthquake; distribution of hypocentres; Nový Kostel; active structure

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fischer, T. – Horálek, J. (2003): Space-time distribution of earthquake swarms in the principal focal zone of the NW Bohemia/Vogtland seismoactive region: period 1985–2001. – Journal of Geodynamics, 35, 125–144.
Fischer, T. – Michálek, J. (2008): Post 2000-swarm microearthquake activity in the principal focal zone of West Bohemia/Vogtland: Space-time distribution and waveform similarity analysis. – Stud. Geophys. Geod., 52, 4, 493–512.
Havíř, J. (2003): Problem of stress analysis in the Nový Kostel area (W Bohemia): Influence of various geometries of active faults. – Geolines, 16, 42.
Horálek, J. – Jedlička, P. (1987): Temporary three component seismic stations Vackov and Nový Kostel. – In: Procházková, D. (ed.): Earthquake Swarm 1985/1986 in Western Bohemia., Geophys. Inst. of Czechosl. Acad. Sci., 132–141. Praha.
Horálek, J. – Fischer, T. – Boušková, A. – Michálek, J. – Hrubcová, P. (2009): The West Bohemian 2008-earthquake swarm: When, where, what size and data. – Stud. Geophys. Geod., 53, 351–358.
Kárník, V. (1968): Seismicity of the European area. Part 1. – Academia. Praha.
Kohonen, T. (2001): Self-Organizing Maps. – Springer Series in Information Sciences, 30, Springer. Berlin.
Mísař, Z. – Dudek, A. – Havlena, V. – Weiss, V. (1983): Geologie ČSSR I, Český masív. – Státní pedagog. nakl. Praha.
Nehybka, V. (2009): Měření sítě KRASNET 1991–2008 – Závěrečné shrnutí. – Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava, řada stavební, 2009, vol. 9, no. 2, 183–192.
Neuhöfer, H. – Hemmann, A. (2005): Earthquake swarms in the Vogtland/Western Bohemia region: Spatial distribution and magnitude-frequency distribution as an indication of the genesis of swarms? – Journal of Geodynamics, 39, 361–385.
Špičáková, L. – Uličný, D. – Koudelková, G. (2000): Tectonosedimentary evolution of the Cheb basin (NW Bohemia, Czech Republic) between late Oligocene and Pliocene: A Preliminary note. – Stud. Geophys. Geod., 44, 556–580.
Tilšarová, R. – Nehybka, V. (2006): Západní Čechy 1991–2005 – Přehled seismické aktivity podle oblastí. – Sborník 15. regionální konference „Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice”: Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava, řada stavební, vol. 6, no. 2, 301–307.
Ulrych, J. – Pivec, E. – Lang, M. – Balogh, K. – Kropáček, V. (1999): Cenozoic intraplate volcanic rock series of the Bohemian Massif: a review. – Geolines, 9, 123–129.