Dynamika koryta Moravy ve vztahu k příbřežní vegetaci na základě studia historických map a současných měření: případová studie ze Strážnického Pomoraví

Mirek Smetana

Abstrakt

The contribution summarizes preliminary results of the study of the relation between the continual changes of the Morava River planform and changes of floodplain land use in the period of 1841–2007. The analysed reach is approximately 12-kilometre long segment of the river between the towns of Rohatec and Bzenec (south-east Moravia, Czech Republic) which represents one of the last remaining quasi-natural reaches of the large meandering lowland rivers in the Czech Republic. Nine sets of historic maps and orthophotos were consulted in order to trace the evolution of the planform. The channel geometry was vectorised in each of the time layers and the land use of riparian zone was categorised and recorded. For each of the time layers the fundamental stream morphometric parameters were defined and the total and the average rate of annual lateral migration for studied periods and types of land use of floodplain were calculated. Obtained data show high variability in the intensity of annual migration of banks with various land use and the strong repercussions of the anthropogenically straightened reaches on upstream river segments.

Bibliografická citace

Smetana, M. (2016). Dynamika koryta Moravy ve vztahu k příbřežní vegetaci na základě studia historických map a současných měření: případová studie ze Strážnického Pomoraví. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4685

Klíčová slova

channel morphology; lateral migration; riparian vegetation; meandering rivers; the Morava River

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Abernethy, B. – Rutherfurd, I. D. (1998): Where along the river´s length will vegetation most effectively stabilise stream banks? – Geomorphology, 23, 55–75.
Abernethy, B. – Rutherfurd, I. D. (2000a): The Effect of Riparian Tree Roots on The Mass-Stability of Riverbanks. – Earth Surface Processes and Landforms, 25, 921–937.
Abernethy, B. – Rutherfurd, I. D. (2000b): Does the weight of riparian trees destabilize riverbanks? – Gegulated Rivers: Research and Management, 16, 565–576.
Bennet, S. J. – Simon, A. (eds.) (2004): Riparian Vegetation and Fluvial Geomorphology. pp. 282. American Geophysical Union. Washington, DC.
Brázdil, R. – Máčka, Z. – Řezníčková, L. – Soukalová, E.– Dobrovolný, P. – Grygar, T. (2011): Floods and floodplain changes of the River Morava, the Strážnické Pomoraví region (Czech Republic) over the past 130 years. – Hydrological Sciences Journal. 27 s. (submitted).
Grygar, T. – Světlík, I. – Lisá, L. – Koptíková, L. – Bajer, A. – Wray, S. D. – Ettler, V. – Mihaljevič, M. – Nováková, T. – Koubová, M. – Novák, J. – Máčka, Z. – Smetana, M. (2010): Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium. – Catena, 80, 106–121.
Hupp, C. R. – Osterkamp, W. R. (1996): Riparian vegetation and fluvial geomorphic processes. – Geomorphology, 14, 277–295.
Micheli, E. R. – Kirchner, W. – Larsen, E. W. (2004): Quantifying The Effect of Riparian Forest versus Agricultural Vegetation on River Meander Migration Rates, Central Sacramento River, Califirnia, USA. – River Research and Applications, 20,
537–548. Chichester.
Pilařová, Z. (2007): Historické a současné povodně na řece Moravě a jejich dopady na ukládání sedimentů v oblasti Strážnického Pomoraví. – MS, diplomová práce PřF MU. Brno.
Pollen, N. – Simon, A. – Collins, A. (2004): Advances in Assessing the Mechanical and Hydrologic Effects of Riparian Vegetation on Streambank Stability. – Water Science and Aplication, 8, 125–139.
Stehlík, F. (2008): Analýza polohových změn koryt řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví: vliv regulace na dynamiku toku. – In: Roszková, A. – Vlačiky, M. – Ivanov, M. (eds.): Sborník příspěvků ze semináře 14. kvartér 2008. 24–25 Ústav geologických věd PřF MU. Brno.
Trimble, S. W. (2004): Effect of Riparian Vegetation on Stream Channel Stability and Sediment Budgets. – Water Science and Application, 8, 151–162.