Aktivita radiocesia a přirozených radioaktivních prvků v sedimentech Plumlovské přehrady a přirozená radioaktivita hornin snosné oblasti

Jiří Zimák, Libuše Ďurďová

Abstrakt

The concentrations of natural radioactive elements (K, U, Th) and activity of radiocaesium were measured using a laboratory gamma-ray spectrometer in 87 samples of sediments from the Plumlov Dam. Potassium, uranium and thorium contents in the studied dam sediments are relatively low and correspond to that in siliciclastic sediments of the Protivanov, Rozstání and Myslejovice Fms. (graywackes, siltstones, silty shales, clay shales, conglomerates) in the southern part of the Moravian-Silesian Culm. The calculated natural mass activity of the dam sediment is from 117 to 189 Bq.kg-1, in average 144 Bq.kg-1. Activity of radiocaesium in the dam sediments is very low and reaches only 15 Bq.kg-1 at maximum. Those sediments do not represent any risk from the point of view of radioactivity. In the present times the Plumlov Dam is let out, dam sediments are excavated and redeposited on nearby fields.

Bibliografická citace

Zimák, J., & Ďurďová, L. (2016). Aktivita radiocesia a přirozených radioaktivních prvků v sedimentech Plumlovské přehrady a přirozená radioaktivita hornin snosné oblasti. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4718

Klíčová slova

Moravian-Silesian Culm; dam sediments; gamma-spectrometry; natural radioactive elements; radiocaesium

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ďurďová, L. – Zimák, J. (2010): Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady. – Zpr. geol. Výzk. v R. 2009, 199–201. Praha.
Manová, M. – Matolín, M. (1995): Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000. ČGÚ Praha.
Matolín, M. (1970): Radioaktivita hornin Českého masívu. Knih. Ústř. úst. geol., 41. Praha.
Sedláček, J. – Bábek, O. (2009): Předběžné zhodnocení rychlosti sedimentace ve vybraných přehradních nádržích v povodí Moravy. – Geol. Výzk. Mor. Slez., XVI, 31–34. Brno.
Štelcl, J. – Zimák, J. (2009): Přirozená radioaktivita kulmských sedimentů v širším okolí velkolomu Mokrá. – MS. PřF MU Brno a PřF UP Olomouc.
Zimák, J. – Ďurďová, L. (2009): Natural radioactivity of the Brno Dam bottom sediments. Proceed. from XIth Conf. on Waste Recyclation, Ostrava 28. 11. 2009, VŠB TU Ostrava 2009, 110–115.
Zimák, J. – Štelcl, J. (2003): Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku. – Zpr. geol. Výzk. v r. 2002, 203–204. Praha.