Kvantitativní stanovení vápenatých sulfátů v přírodních i průmyslových materiálech

Jan Černý, Václav Vávra

Abstrakt

The XRD internal standard method and the RIR method were applied on quantitative phase analysis of anhydrite, bassanite and gypsum. Various test mixtures were analyzed and statistically significant results were obtained. The accuracy of both methods was checked by analysis of three artificial control mixtures. The average absolute error was less than 8 wt. % in all cases.

Bibliografická citace

Černý, J., & Vávra, V. (2016). Kvantitativní stanovení vápenatých sulfátů v přírodních i průmyslových materiálech. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4707

Klíčová slova

calcium sulfate; X-ray diffraction; quantitative analysis; internal standard; RIR

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fiala, J. (1994): Kvalitativní a kvantitativní fázová analýza. – In: Smrčok, L. (ed.): Difrakcia na polykryštalických látkach. – R&D Print, Bratislava, 458 s.
Hlaváč, J. (1981): Základy technologie silikátů. – SNTL, Praha, 520 s.
Chang, L. L. Y. – Howie, R. A. – Zussman, J. (1998): Rock-forming minerals. Non-silicates: Sulphates, Carbonates, Phosphates, Halides. – London, 383 pp.
Pedersen, B. F. – Semmingsen, D. (1982): Neutron Diffraction Refinement of the Structure of Gypsum, CaSO4.2H2O. – Acta Cryst., B38, 1074–1077.
Zevin, L. S. – Kimmel, G. (1995): Quantitative X-ray diffractometry. – Springer, New York, 372 pp.