Stržový systém v Bosonožském hájku – jedinečný geomorfologický fenomén západně od Brna

Karel Kirchner, Petr Münster, Zdeněk Máčka

Abstrakt

The Bosonožský Hájek area is a unique example of intensive gullying of Pleistocene loess deposits; locally the incision reached even the underlying granitoid bedrock. Four main gully networks are developed. Geometry and topology of gully networks is primarily governed by slope morphology. Gullies are mostly inactive and covered by old-growth forest. Absolute dating of the main phase of gully incision is still opened and debated question.

Bibliografická citace

Kirchner, K., Münster, P., & Máčka, Z. (2016). Stržový systém v Bosonožském hájku – jedinečný geomorfologický fenomén západně od Brna. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4679

Klíčová slova

gully networks; loess; the Bosonožský Hájek area; Brno region

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Buček, A. (2009): Bosonožský hájek jako příklad starobylého lesa. – In: Dreslerová, J. – Svátek, M. (eds): Sborník příspěvků ze semináře Nízké a střední lesy v krajině, Brno, 3.–4. dubna 2009. 1–24, CD, MZLU. Brno.
Buček, A. – Drobilová, L. (2009): Starobylé lesy v ekologické síti. – In: Rebrošová, K. – Schneider, J. (eds): Chřiby – krajina, les, voda. Příroda a hospodaření v krajině chlumních oblastí, 6–23, Sborník konference MZLU. Brno.
Demek, J.– Mackovčin, P. (eds) – Balatka, B. – Buček, A. – Cibulková, P. – Culek, M. – Čermák, P. – Dobiáš, D. – Havlíček, M. – Hrádek, M. – Kirchner, K. – Lacina, J. – Pánek, T. – Slavík, P. – Vašátko, J. (2006): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. – 1–582, AOPAK ČR. Brno, 2. vydání.
Hanžl, P. – Krejčí, Z. – Vít, J. – Otava, J. – Novák, Z. – Stráník, Z. (1999): Geologická mapa Brna a okolí. Měřítko 1 : 50 000. – ČGÚ. Brno.
Kuča, M. (2011): Archeologické doklady pravěkého a středověkého osídlení Bosonožského hájku a jeho okolí. – 1–3, MS. Katedra archeologie a muzeologie FF MU. Brno.
Kyclová, J. (2010): Přírodní rezervace Bosonožský hájek – sever. Mapa – měřítko 1 : 1 000. – Ústav geodézie FS VUT. Brno.
Mackovčin, P. – Jatiová, M. – Demek, J. – Slavík, P. et al. (2007): Okres Brno-město. – In: Chráněná území ČR – Brněnsko, svazek IX., 1–932, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum. Brno, Praha.
Müller, P. – Novák, Z. et al. (2000): Geologie Brna a okolí. – 1–90, Český geologický ústav. Praha.
Münster, P. (2005): Stržová eroze v Bosonožském hájku. – 1–51, MS, bakalářská práce. Geografický ústav PřF MU. Brno.
Münster, P. (2007): Stržová eroze v jižní části Brněnské vrchoviny. – 1–91, MS, diplomová práce. Geografický ústav PřF MU. Brno.
Pálenský, P. (ed.) – Nekovařík, Č. – Růžička, M. (1994): Geologická mapa ČR, 24-34 Ivančice, 1 : 50 000. – Český geologický ústav. Praha.
Petruš, J. – Sedláček, J. (2005): Monitoring základních chemických vlastností půd v PR Bosonožský hájek za účelem možné repatriace chráněného rostlinného druhu Cypripedium calceolus L. – 1–7, 10 příloh, 4 mapy, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, prac. Brno.
Schumm, S. A. (1956): Evolution of drainage systems and slopes in badlands at Perth Amboy, New Jersey. – Geol. Soc. Am. Bull., 67, 597–646.