Geomorfologické a vegetační změny opuštěného meandru Moravy v oblasti Osypaných břehů pět let po odškrcení

Zdeněk Máčka, Jakub Ondruch, Monika Michálková

Abstrakt

Ox-bow lake of the Morava River located nearby the locality of Osypané Břehy has undergone significant geomorphological transformation since the cut-off in 2006. Clearly evident is development of two alluvial plugs separating the lake from the active river channel. Maximal depth of alluvial material deposited in the ox-bow lake may reach 4.5 m locally. The slope of concave banks was reduced significantly to the value of 36°; reduction of mean bank slope has reached almost 20° since the cut-off. Vegetation succession began on newly exposed surfaces (alluvial plugs) and on surfaces that are no more disturbed by fluvial processes (steep river banks); prevailing species are willow and poplar.

Bibliografická citace

Máčka, Z., Ondruch, J., & Michálková, M. (2016). Geomorfologické a vegetační změny opuštěného meandru Moravy v oblasti Osypaných břehů pět let po odškrcení. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4680

Klíčová slova

Ox-bow lake; sediment deposition; bank profiles; vegetation succession; the Morava River

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Brázdil, R. – Kirchner, K. (eds) (2007): Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. – MU, ČHMÚ, Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Brno, Praha, Ostrava, 1–431.
Brázdil, R. – Máčka, Z. – Řezníčková, L. – Soukalová, E. – Dobrovolný, P. – Grygar, T. (v tisku): Floods and floodplain changes of the River Morava, the Strážnické Pomoraví region (Czech Republic) over the past 130 years. – Hydrological Sciences Journal.
Grygar, T. – Světlík, I. – Lisá, L. – Koptíková, L. – Bajer, A. – Wray, D. S. – Ettler, V. – Mihaljevič, M. – Nováková, T. – Koubková, M. – Novák, J. – Máčka, Z. – Smetana, M. (2009): Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from last millennium. – Catena, 80, 106–121.
Havlíček, P. – Kučera, Z. – Vachek, M. (2008): Přírodní park Strážnické Pomoraví: Osypané břehy – zkrácení toku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007, 91–92.
Chytrý, M. – Kučera, T. – Kočí, M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK, Brno, 1–304.
Kirchner, K. – Nováček, V. (1991): Hodnocení fyzickogeografických poměrů údolní nivy Moravy u Strážnice. – Geografický ústav ČSAV, Brno, Geografie – teorie a výzkum, 13, 1–32.