FÁZOVÉ SLOŽENÍ STRUSEK PO TAVBĚ STŘÍBRNÝCH RUD NA HAVLÍČKOBRODSKU

Kateřina Janíčková, Zdeněk Dolníček, Karel Malý

Abstrakt

Phase composition of Medieval slags produced by silver metallurgy was studied at four localities near Havlíčkův Brod (Stříbrné Hory 1 and 2, Utín, and Hesov). Different types of slags were studied by polarizing microscope in transmitted and reflected light. Consequently, selected phases were analysed by WDX and EDX. Major components are represented by glass (dominant oxides: 64–36 wt. % SiO2, 44–15 wt. % FeO, 11–2 wt. % Al2O3, and 8–2 wt. % CaO), olivine (83.5 mol. % fayalite, 13.8 mol. % tephroite), and rarely wüstite. Other minerals that occur in sulphidic droplets are pyrrhotite, rudashevskyite, Cu-Fe-S phase, Cu-Fe-Ag-S phase, and Pb-Fe-Cl phase.

Bibliografická citace

Janíčková, K., Dolníček, Z., & Malý, K. (2012). FÁZOVÉ SLOŽENÍ STRUSEK PO TAVBĚ STŘÍBRNÝCH RUD NA HAVLÍČKOBRODSKU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1668

Klíčová slova

Havlíčkův Brod Ore District, silver smelting, slag

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dobeš, P. – Malý, K. (2001): Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru. – Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních, 15, 51–85.

Ettler, V. – Červinka, R. – Johan, Z. (2009): Mineralogy of medieval slags from lead and silver smelting (Bohutín, Příbram district, Czech Republic): towards estimation of historical smelting condition. – Archaeometry, 51, 6, 987–1 007. DOI: 10.1111/j.1475-4754.2008.00455.x

Hauptmann, A. (2007): The archaeometallurgy of copper: evidence from Faynan, Jordan. – Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.

Koišová, E. (2007): Vliv historické hutnické činnosti na životní prostředí (středověká metalurgie stříbra v havlíčkobrodském rudním revíru). – MS, bakalářská práce, PřF UP Olomouc.

Manasse, A. – Mellini, M. (2001): Chemical and textural characterisation of medieval slags from the Massa Marittima smelting sites (Tuscany, Italy). – Journal of Cultural Heritage, 3, 187–198. DOI: 10.1016/S1296-2074(02)01176-7

Manasse, A. – Mellini, M. (2002): Archaeometallurgical slags from Kutná Hora – Neues Jahrbuch für Mineralogie Monatshefte, 8, 369–384.

Mastíková, E. (2011): Mineralogie a podmínky vzniku vybraných mineralizací v lomu Pohled (moldanubikum). – MS, diplomová práce, PřF UP Olomouc.

Rous, P. (2003): Stříbrorudné hornictví na Havlíčkobrodsku od 13. do 17. století. – Archeologia technica, 15, 49–58.

Rous, P. – Malý, K. (2004): Průzkum terénních stop po zpracování polymetalických rud na havlíčkobrodsku. – Mediaevalia archaeologica, 6, 121–144.

Stránský, K. – Brhel, J. – Blažíková, J. (2001): Stříbrné Hory u Přibyslavi – rozbor rud a strusek po zpracování stříbra. – Z dějin hutnictví, 30, 68–76.

Stránský, K. – Buchal, A. – Winkler, Z. (2002): Simtany u Havlíčkova Brodu – stopy po těžbě a hutnickém zpracování stříbrných rud. – Archeologia technica, 14, 21–26.

Ströbele, F. – Wenzel, T. – Kronz, A. – Hildebrandt, L. H. – Markl, G. (2010): Mineralogical and geochemical characterization of high-medieval lead–silver smelting slags from Wiesloch near Heidelberg (Germany) – an approach to process. – Archaeological and Anthropological Sciences, 2, 191–215. DOI: 10.1007/s12520-010-0039-7