Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. VÝZNAM VALOUNOVÝCH ANALÝZ LEDOVCOVÝCH SEDIMENTŮ PRO PALEOGEOGRAFICKÉ REKONSTRUKCE PLEISTOCENNÍHO KONTINENTÁLNÍHO ZALEDNĚNÍ JESENICKA
Martin Hanáček
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 21,  číslo: 1-2,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-17

2. Increased gully activity induced by short-term human interventions – Dendrogeomorphic research based on exposed tree roots
Radek Tichavský, Olga Kluzová, Michal Břežný, Lenka Ondráčková, Petr Krpec, Radim Tolasz, Karel Šilhán
Applied Geography  ročník: 98,  první strana: 66,  rok: 2018  
https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.07.008

3. Vztah mezi výskytem balvanů v ledovcových sedimentech a charakterem preglaciálního podloží v předpolí Rychlebských hor a ve Zlatohorské vrchovině
Martin Hanáček
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 24,  číslo: 1-2,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-13