VLIV TĚŽBY URANU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – RADIOAKTIVITA FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ A HALDOVÉHO MATERIÁLU V PROSTORU LOŽISKA ZÁLESÍ V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH

Jiří Zimák

Abstrakt

Contents of potassium, uranium and thorium were measured in sixteen samples of stream sediments and in ten samples of dump material from the area around a small uranium deposit Zálesí near the town of Javorník using a laboratory gamma-ray spectrometer. All studied stream sediments show a low or moderately increased radioactivity (only 345 Bq.kg-1 as a maximum). In harmony with expectation the studied samples of dump material have increased radioactivity (970 Bq.kg-1 on average) due to high uranium contents (55 to 99 ppm eU).

Bibliografická citace

Zimák, J. (2012). VLIV TĚŽBY URANU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – RADIOAKTIVITA FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ A HALDOVÉHO MATERIÁLU V PROSTORU LOŽISKA ZÁLESÍ V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1673

Klíčová slova

gamma-spectrometry, natural radioactive elements, uranium, stream sediments, dump material

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Janata, M. – Zachař, Z. (2007): Javornický uran. – Vydal: ing. Jan ŠKODA FORTprint, Dvůr Králové nad Labem.

Kolektiv (2003): Rudné a uranové hornictví České republiky. – Nakladatelství ANAGRAM Ostrava.