PRELIMINARY REPORT ON THE NEW FINDINGS OF MISSISSIPPIAN TRILOBITES IN THE BŘEZINA FORMATION (MORAVIAN KARST, CZECH REPUBLIC)

Tomáš Weiner, Carsten Brauckmann, Hedvika Poukarová, Štěpán Rak, Jiří Kalvoda

Abstrakt

New fossiliferous layers of the Březina Formation were discovered in the valley of the Říčka Brook SSW of the village of Ochoz u Brna in 2011. Four taxa of trilobites were preliminary determined: Archegonus (Phillibole) cf. polleni (Woodward, 1894), Archegonus (Phillibole) cf. cauliquercus Brauckmann 1981, Liobole (Liobole) glabra proxima Chlupáč, 1966 and ?Spinibole sp. The newly discovered fossiliferous beds belong to the Viséan (Lower to ?Upper Viséan, approximately cu IIγ–cu IIδ). The occurrence of limestone pebbles and limestone cobbles in aleuropelitic shales was also recorded. The Late Tournaisian foraminifer Darjella monilis Malakhova, 1964 was discovered in a dark grey limestone cobble derived from the Hády-Říčka limestone sequence of the Líšeň Formation.

Bibliografická citace

Weiner, T., Brauckmann, C., Poukarová, H., Rak, Š., & Kalvoda, J. (2012). PRELIMINARY REPORT ON THE NEW FINDINGS OF MISSISSIPPIAN TRILOBITES IN THE BŘEZINA FORMATION (MORAVIAN KARST, CZECH REPUBLIC). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-125

Klíčová slova

Moravian Karst, Březina Formation, Mississippian, Viséan, trilobites

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Amler, M. – Gereke, M. (2003): Karbon-Korrelationstabelle (KKT) Carboniferous Correlation Table (CCT). – Senckenbergiana lethaea, 83, 1/2, 235–247. https://doi.org/10.1007/BF03043318

Archinal, A. (1992): Revision der Gattung Archegonus (Phillibole) (Trilobita, Ober-Devon/ Unter-Karbon). – Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 144, 1–133.

Brauckmann, C. (1981): Eine neue Trilobiten-Art aus dem Kulm (Unter-Karbon cu IIIα) von Aprath (Wuppertal, W-Deutschland). – Jahresberichte des naturwissenschaft lichen Vereins in Wuppertal, 34, 92–95.

Brauckmann, C. (1992): Trilobiten aus dem Ober-Devon und Unter-Karbon im Raum Aprath. – In: Th omas, E. (ed.): Oberdevon und Unterkarbon von Aprath im Bergischen Land (Nördliches Rheinisches Schiefergebirge), 113–167.

Chlupáč, I. (1956): Nález spodnokarbonské fauny u Hranic na Moravě. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 31, 268–273.

Chlupáč, I. (1958): Nová spodnokarbonská fauna od Zbrašova u Hranic na Moravě. – Sborník Ústředního ústavu geologického, 24, 279–312.

Chlupáč, I. (1966): The Upper Devonian and Lower Carboniferous trilobites of the Moravian Karst. – Sborník geologických věd, Paleontologie, 7, 1–143.

Chlupáč, I. (1969): Lower Carboniferous fauna from Čelechovice (Moravia) and its significance. – Časopis pro mineralogii a geologii, 2, 211–218.

Gandl, J. (1977): Die Karbon-Trilobiten des Kantabrischen Gebirges (NW-Spanien), 2: Die Trilobiten der Alba-Schichten (Unter-Visé bis Namur A). – Senckenbergiana lethaea, 58, 1/3, 113–217.

Hahn, G. – Hahn, R. (1969): Kulm–Trilobiten von Nehden und Rüthen (Sauerland). – Senckenbergiana lethaea, 50, 4, 273–289.

Kalvoda, J. – Bábek, O. (1995): Příspěvek k poznání spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, Morava). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 1994, 50–51.

Kalvoda, J. – Devyust, F. X. – Bábek, O. – Dvořák, L. – Rak, Š. – Rez, J. (2010): High-resolution biostratigraphy of the Tournaisian-Visean (Carboniferous) boundary interval, Mokrá quarry, Czech Republic. – Geobios: Paleontology, Stratigraphy, Paleoecology, 43, 317–331. https://doi.org/10.1016/j.geobios.2009.10.008

Korn, D. – Kaufmann, B. (2009): A high-resolution relative time scale for the Visean Stage (Carboniferous) of the Kulm Basin (Rhenish Mountains, Germany). – Geological Journal, 44, 306–321.

Kumpera, O. – Lang, V. (1975): Goniatitová fauna v kulmu Drahanské vysočiny (moravskoslezská zóna Českého masivu). – Časopis Slezského muzea A, 24, 11–32.

Lehotský, T. (2008): Taxonomie goniatitové fauny, biostratigrafi e a paleoekologie jesenického a drahanského kulmu. – Disertační práce, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 1–131, Brno.

Müller, P. – Brauckmann, C. (2010): Trilobiten-Funde aus dem Unter-Karbon im Hut-Tal (Ober-Harz, Deutschland). – Geologica et Palaeontologica, 43, 83–91.

Owens, R. M. – Tilsley, J. W. (1995): An atheloptic trilobite assemblage from the Carboniferous of North Devon. – Geological Magazine, 132, 6, 713–728. https://doi.org/10.1017/S0016756800018938

Poty, E. – Devyust, F. X. – Hance, L. (2006): Upper Devonian and Mississippian foraminiferal and rugose coral zonations of Belgium and Northern France: a tool for Eurasian correlations. – Geological Magazine, 143, 6, 829–857. https://doi.org/10.1017/S0016756806002457

Prentice, J. E. (1967): Lower Carboniferous trilobites of North Devon and related species from Northern England. – Bulletin of the British museum (Natural History), Geology, 14, 6, 207–241.

Rak, Š. (2004): Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai–visé z Mokré u Brna. – MS, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 1–67, Brno.

Rak, Š. – Lerosey–Aubril, R. (2009): First record of the Carboniferous trilobite Bollandia from the Moravian Karst (Czech Republic) and its signifi cance. – Bulletin of Geosciences 84, 4, 739–744.

Rak, Š. – Kalvoda, J. – Devuyst, F.-X. (2012): New Mississippian trilobite association from the Brno vicinity and its signifi cance (Moravian Karst, Czech Republic). – Geologica Carpathica, June 2012, 63, 3, 181–190.

Rak, Š. – Viktorýn, T. (2010): Nový nález artikulovaného exoskeletonu trilobita Spinibole (Spinibole) olgae Chlupáč, 1966 z Moravského krasu. – Zprávy o geologickych výzkumech v roce 2009, 31, 268–273.

Rak, Š. – Viktorýn, T. (2012): Předběžné paleontologické zhodnocení lokality Březina 3 a její srovnání s ostatními výskyty trilobitové fauny v břidlicích březinského souvrství v okolí obce Březina v Moravském krasu. – MS, Moravskoslezské paleozoikum 2012, 40–42, Olomouc.

Woodward, H. (1894): Note on a collection of Carboniferous trilobites from the banks of the Hodder, near Stonyhurst, Lancashire. – Geological Magazine 1, 481–489. https://doi.org/10.1017/S0016756800143894

https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-125


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. The radioisotopically constrained Viséan onset of turbidites in the Moravian-Silesian part of the Rhenohercynian foreland basin (Central European Variscides)
Jakub Jirásek, Jiří Otava, Dalibor Matýsek, Martin Sivek, Mark D. Schmitz
International Journal of Earth Sciences  ročník: 107,  číslo: 2,  první strana: 711,  rok: 2018  
https://doi.org/10.1007/s00531-017-1524-3