ANOMÁLNĚ VYSOKÉ OBSAHY URANU V TAKTITECH A REAKČNÍCH SKARNECH PLÁŠTĚ ŽULOVSKÉHO MASIVU

Jiří Zimák

Abstrakt

Tactites and reaction skarns composed mainly of grossular, vesuvianite, epidote, diopside, wollastonite and quartz occur in the Žulová Massif mantle. Contents of uranium and thorium were measured using a laboratory gamma-ray spectrometer in 155 samples of the mentioned rocks. The uranium contents are anomalously high and reach up to 81 ppm eU in grossular-vesuvianite skarns. Uranium concentrations in vesuvianite separates are three to five times higher than those in grossular separates and thus vesuvianite can be considered the main uranium-hosting mineral in the studied rocks.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2012). ANOMÁLNĚ VYSOKÉ OBSAHY URANU V TAKTITECH A REAKČNÍCH SKARNECH PLÁŠTĚ ŽULOVSKÉHO MASIVU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1663

Klíčová slova

Žulová Massif mantle, tactite, reaction skarn, laboratory gamma-spectrometry

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Blažková, I. (2002): Kontaktní minerály na Borovém vrchu a Boží hoře u Žulové. – MS, diplomová práce PřF UP Olomouc.

Himmelberg, G. R. – Miller, T. P. (1980): Uranium– and thorium–rich vesuvianite from the Seward Peninsula, Alaska. – American Mineralogist, 65, 1 020–1 025.

Kruťa, T. (1973): Slezské nerosty a jejich literatura. – Moravské muzeum v Brně.

Losos, Z. – Brož, M. (2002): Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu. – Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat“, 59–62.

Losos, Z. – Zimák, J. – Novotný, P. (2002): Lokalita č. 8. Žulová – Boží hora. Bimetasomatická kontaktní zóna. – In: Zimák, J. et al.: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor, 20–21. Vydavatelství UP Olomouc.

Novotný, P. – Zimák, J. (2001): Výskyt taktitu poblíž lokality „Korálové jámy“ u Žulové. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 9, 238–240.

Novotný, P. – Zimák, J. (2002): Lokalita č. 11. Vápenná – Vycpálkův lom. Klasické naleziště kontaktní minerálů. – In: Zimák, J. et al.: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor, 27. Vydavatelství UP Olomouc.

Pauliš, P. (2001): Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. – Kutná Hora.

Smith, M. P. – Henderson, P. – Jeff ries, T. E. R. – Long, J. – Williams, C. T. (2004): The rare earth elements and uranium in garnets from the Beinn an Dubhaich aureole, Skye, Scotland, UK: constraints on processes in a dynamic hydrothermal system. – Journal of Petrology 45, 3, 457–484. DOI: 10.1093/petrology/egg087

Zimák, J. – Novotný, P. (2002): Lokalita č. 7. Žulová – Borový vrch. Naleziště hesonitu a vesuvianu. – In: Zimák, J. et al.: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor, 18–19. Vydavatelství UP Olomouc.