Crossref Cited-by (4)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Přirozená radioaktivita krystalinika, paleozoických sedimentárních hornin a vybraných kenozoických sedimentů na mapovém listu 24-22 Olomouc
Jiří Zimák
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 24,  číslo: 1-2,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-65

2. ANALÝZA LABORATORNÍCH HODNOT RADIOAKTIVITY HORNIN NA MAPOVÉM LISTU 15-11 ZLATÉ HORY
Jiří Zimák
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 23,  číslo: 1-2,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/GVMS2016-1-2-125

3. PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA PALEOZOICKÝCH SEDIMENTŮ A CHEMISMUS KARBONÁTOVÝCH HORNIN NA MAPOVÝCH LISTECH 25-11 HLUBOČKY A 25-12 HRANICE
Jiří Zimák
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 25,  číslo: 1-2,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-128

4. Geochemie a radioaktivita paleozoických hornin na listech 15-31 Bruntál a 15-33 Moravský Beroun a jejich souvislost se složením variské hydrotermální mineralizace
Jiří Zimák, Marek Slobodník, Přemysl Pořádek
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 26,  číslo: 1-2,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-90