FÁZOVÉ SLOŽENÍ STŘEDOVĚKÝCH STRUSEK PO TAVBĚ Pb-Ag RUD Z HUTNICKÉHO AREÁLU PLANDRY U JIHLAVY

Jaroslav Kapusta, Zdeněk Dolníček, Karel Malý

Abstrakt

Slags after silver smelting from the metallurgical site Plandry near Jihlava were examined in order to assess the conditions of smelting and composition of the charge. Samples were studied by a polarizing microscope in transmitted and refl ected light and selected phases were analyzed using electron microprobe. Two different types of slag were specifi ed on the basis of their phase composition. The first is made up of glass, olivine, and sulphides. In the second type, olivine and glass predominate and spinelide, K-Ba-feldspar, leucite, and sulphides are present in less quantity. Sulphides are present as droplets formed by the Cu-Fe-S matrix with inclusions of shandite, sphalerite, and an unknown Cu-Pb-S phase. Slag contains also relicts of unmelted quartz and chromspinel. The presence of Fe3+ in newly formed spinelide reflects at least partially oxic conditions during melting. The mesothermal type of ore with gangue formed by quartz, barite, and carbonate of the dolomite-ankerite series was probably processed. Low contents of lead in glass as well as low volume of Pb-Ag-bearing sulphides reflect good yield of metals of interest (Pb, Ag). Slags represent a potential environmental hazard due to relatively high contents of Zn (up to 6.6 wt. % ZnO in the glass).

Bibliografická citace

Kapusta, J., Dolníček, Z., & Malý, K. (2012). FÁZOVÉ SLOŽENÍ STŘEDOVĚKÝCH STRUSEK PO TAVBĚ Pb-Ag RUD Z HUTNICKÉHO AREÁLU PLANDRY U JIHLAVY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-190

Klíčová slova

Jihlava ore district, archaeometallurgy, slag

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Donaldson, C. H. (1976): An experimental investigation of olivine morphology. – Contributions to Mineralogy and Petrology, 57, 187–95. https://doi.org/10.1007/BF00405225

Ettler, V. – Legendre, O. – Bodénan, F. – Touray, J. C. (2001): Primary phases and natural weathering of old lead-zinc pyrometallurgical slag from Příbram, Czech Republic. – Canadian Mineralogist, 39, 873–88. https://doi.org/10.2113/gscanmin.39.3.873

Ettler, V. – Červinka, R. – Johan, Z. (2009): Mineralogy of medieval slags from lead and silver smelting (Bohutín, Příbram district, Czech Republic): Towards estimation of historical smelting conditions. – Archaeometry, 51, 6, 987–1 007. https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2008.00455.x

Hrubý, P. – Hejhal, P. – Malý, K. (2007): Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz). – Stříbrná Jihlava 2007, 238–269.

Malý, K. (1999): Jihlava ore region – geology and mineralogy. – Silver-mining and coinage of Jihlava (Iglau), 16–29.

Malý, K. (2004): Mineralogické zhodnocení starohorských nálezů. – Stříbrná Jihlava 2004, 62.

Malý, K. – Dobeš, P. – Fojt, B. (2008): Stable isotope and fluid inclusion study of polymetallic mineralization in Jihlava Ore District (Czech Republic). – Mineralogia – Special Papers, 32, 111–112.

Manasse, A. – Mellini, M. (2002): Chemical and textural characterization of medieval slags from the Massa Marittima smelting sites (Tuscany, Italy). – Journal of Cultural Heritage, 3, 187–98. https://doi.org/10.1016/S1296-2074(02)01176-7

Ströbele, F. – Wenzel, T. – Kronz, A. (2010): Mineralogical and geochemical characterization of high-medieval lead-silver smelting slags from Wiesloch near Heidelberg (Germany) – an approach to proces reconstruction. – Archaeological and Anthropological Sciences, 2, 191–215. https://doi.org/10.1007/s12520-010-0039-7

Šamalová, E. (2007): Zaniklý středověký hutnický areál Plandry u Jihlavy. – Stříbrná Jihlava 2007, 228–237.

Vaněk, V. – Velebil, D. (2007): Staré hutnictví stříbra. – Stříbrná Jihlava 2007, 188–205.

Vosáhlo, J. (1995): Metody vyhledávání a průzkumu stříbrorudných ložisek v rozmezí 13. až 18. století (se zřetelem k Jihlavskému rudnímu revíru). – Stříbrná Jihlava 1995, 29–43.

Vosáhlo, J. (2004): Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů. – Stříbrná Jihlava 2004, 22–32.

Zajíček, P. (1983): Ocenění zásob Ag v jihlavském rudním revíru. – Časopis pro mineralogii a geologii, 28, 197–207.

https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-190


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. SULFIDICKÉ FÁZE VE STŘEDOVĚKÝCH STRUSKÁCH PO TAVBĚ Ag RUD V JIHLAVSKÉM A HAVLÍČKOBRODSKÉM RUDNÍM REVÍRU
Jaroslav Kapusta, Kateřina Janíčková, Zdeněk Dolníček, Karel Malý
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 21,  číslo: 1-2,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-94

2. Archeometalurgie a geofyzika středověkých areálů zaměřených na produkci drahých kovů
Petr Hrubý, Karel Malý, Peter Milo
Archaeologia historica  číslo: 2,  první strana: 391,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/AH2016-2-20