KŘÍDOVÉ SEDIMENTY U PŘIBYSLAVI

Jan Juráček

Abstrakt

Cretaceous silicious sandstones, limestones and claystones mostly as pebbles in the topsoil were determinated during geomorphological mapping near the town Přibyslav in the Bohemian-Moravian Uplands. Biomicritic limestones are characterized by wavy bedding and fragments of Algae, Bryozoa and identifi ed tests of Ostracoda. Pebbles more likely form a component of the relics of terraces of the Sázava River.

Bibliografická citace

Juráček, J. (2012). KŘÍDOVÉ SEDIMENTY U PŘIBYSLAVI. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1643

Klíčová slova

Bohemian Cretaceous Basin, Přibyslav, sandstones, limestones, claystones

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balatka, B. − Gibbard, P. L. − Kalvoda, J. (2010): Morphostratigraphy of the Sázava river terraces in the Bohemian Massif. − Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 45, 1, 3−34.

Eliáš, M. − Zelenka, P. (2002): Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, 25−26.

Juráček, J. (2003): Geomorfologické mapování severní části Jihlavsko-sázavské brázdy. − MS, mapa archiv autora, Havlíčkův Brod.

Malkovský, M. − Benešová, Z. − Čadek, J. − Holub, V. − Chaloupský, J. − Jetel, J. − Mašín, J. − Müller, V. − Pošmourný, K. − Tásler, R. − Vavřín, I. (1974): Geologie české křídové pánve a jejího podloží. − Ústřední ústav geologický Praha.

Pokorný, J. (1964): Závěrečná zpráva o vyhledávacím průzkumu Pb-Zn ložisek havlíčkobrodského rudního uzlu. − MS, závěrečná zpráva, Česká geologická služba-Geofond.

Stárková, I. − Skácelová, D. (1998): Soubor geologických a účelových map ČR. Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 23-22 Žďár nad Sázavou. – Český geologický ústav Praha.

Štěpánek, P. − Břízová, E. − Fürych, V. − Hanžl, P. − Kadlecová, R. − Kirchner, K. − Lhotský, P. − Lysenko, V. − Pertoldová, J. − Roštínský, P. − Skácelová, D. − Skácelová, Z. − Verner, K. − Vít, J. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav. – Česká geologická služba Praha.