NOVÉ POZNATKY O NEOVULKANITU V POHOŘI U ODER (OKRES NOVÝ JIČÍN)

Vojtěch Šešulka, Radka Drápalová, Antonín Přichystal, Dalibor Všianský

Abstrakt

The dyke on the Pohoř hill represents the most southeastern occurrence of Cenozoic volcanic rock in the Bohemian Massif. It has been studied since the second half of the 19th century, when it was discovered during a construction of railroad. Since that time the dyke has been considered to be hidden and there was no actual data about the site. We have carried out a ground magnetic survey to revise the location and shape of the volcanic body. Several boulders of the volcanic rock have been sampled. According to new petrographical and geochemical analyses we have classifi ed the rock from Pohoř as an olivine melilitite.

Bibliografická citace

Šešulka, V., Drápalová, R., Přichystal, A., & Všianský, D. (2012). NOVÉ POZNATKY O NEOVULKANITU V POHOŘI U ODER (OKRES NOVÝ JIČÍN). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-048

Klíčová slova

Cenozoic volcanism, (Oligocene), olivine melilitite, geomagnetic survey, volcanic dyke

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dornič, J. – Dvořák, J. – Tyráček, J. (1971): Základní geologická mapa 1 : 25 000, list M 33-96-B-a Odry. Ústř. úst. geol. Praha.

Fediuk, F. – Fediuková, E. (1985): Postmezozoické alkalické vulkanity severní Moravy. – Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 4, 355–382.

Foltýnová, R. (2003): Geochemicko-petrografická charakteristika neovulkanitů severní Moravy a Slezska. – MS diplomová práce, PřF MU. Brno.

Gilíková, H. – Pálenský, P. – Tomanová Petrová, P. – Otava, J. – Nývlt, D. – Šikula, J. (2007): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou. – MS, archiv ČGS. Praha.

Janoušek, V. – Farrow, C. M. – Erban, V. (2006): Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry: introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit). – Journal of Petrology, 47, 6, 1 255–1 259.

Kopecký, L. (1964): Neovulkanity Českého masívu. – In: Svoboda, J. et al.: Regionální geologie ČSSR, I-2, 365–408. Nakl. Čs. Akad. Věd, Praha.

Kopecký, L. (1978): Neoidic taphrogenic evolution and young alkaline volcanism of the Bohemian Massif. – Sborník geologických věd, Geologie, 31, 91–124.

Le Bas, M. J. – Le Maitre, R. W. – Streckeisen, A. – Zanettin, B. (1986): A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram. – Journal of Petrology, 27, 745–750. https://doi.org/10.1093/petrology/27.3.745

Le Maitre, R. W. (ed.) – Streckeisen, A. – Zanettin, B. – Le Bas, M. J. – Bonin, B. – Bateman, P. – Bellieni, G. – Dudek, A. – Efremova, S. – Keller, J. – Lameyre, J. – Sabine, P. A. – Schmid, R. – Sorensen, H. – Woolley, A. R. (2002): Igneous Rocks: A Classification and Glossary of Terms. Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommision on the Systematics of Igneous Rocks. 2nd Edition. – Cambridge University Press, Cambridge – New York. 236 pp.

Otava, J. et al. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 25-121 Odry, 1–69. ČGS. Praha.

Pacák, O. (1928): Čediče Jeseníku a přilehlých území. – Věstník Královské české společnosti nauk, třída II (matematickopřírodovědecká), 1–172.

Sun, S. S. – McDonough, W. F. (1989): Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and precesses. – In: Saunders, A. D. – Norry, M. (eds): Magmatism in Ocean Basins, 42, 313-345. Geological Society London. Special Publication.

Šalanský, K. – Manová, M. (2001): Geofyzikální poměry. – In: Otava, J. et al.: Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 25-121 Odry, 18–22. ČGÚ. Praha.

Ulrych, J. – Dostal, J. – Hegner, E. – Balogh, K. – Ackerman, L. (2008): Late Cretaceous to Paleocenemeliliticrocks of the Ohře/EgerRift in northern Bohemia, Czech Republic: Insights into the initial stages of continental rift ing. – Lithos, 101, 141–161. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2007.07.012

Ulrych, J. – Ackerman, L. – Balogh, K. – Hegner, E. – Jelínek, E. – Pécskay, Z. – Přichystal, A. – Upton, B. G. J. – Zimák, J. (v tisku): Plio-Pleistocene basanitic and melilititic volcanic series of the Bohemian Massif: geochemistry, petrology and K-Ar ages. – Chemie der Erde. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2007.07.012

https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-048