MINERALOGIE DVOU TYPŮ ŽELEZNÝCH RUD Z HISTORICKÝCH LOŽISEK NA RUDNÉ HOŘE U VERNÍŘOVIC V HRUBÉM JESENÍKU

Barbora Iršová, Jiří Zimák

Abstrakt

Two types of iron ores were found in historical deposits at the Rudná hora Mount near Vernířovice in the Hrubý Jeseník Mts.: (1) banded quartz–magnetite ores with amphibole, and (2) amphibole–magnetite ores. The ores of the first type consist of alternating bands composed of magnetite+amphibole (mainly magnesiohornblende or magnesiohastingsite) and quartz. The Magnetite is slightly martitized. Other minerals are biotite (partly chloritized), plagioclase, apatite, epidote, garnet, allanite–(Ce), calcite, ilmenite, rutile, titanite and zircon. The ores of the second type are rare in the studied area. Besides of magnetite (more than 50 vol. %) and amphibole (mainly magnesiohornblende and actinolite) alternating in thin bands, the ores are composed of biotite (partly chloritized), apatite, epidote, rutile, ilmenite and zircon. Amphibole–magnetite ores seem to have been formed from banded quartz–magnetite ores of Proterozoic age at a contact with basic magma.

Bibliografická citace

Iršová, B., & Zimák, J. (2012). MINERALOGIE DVOU TYPŮ ŽELEZNÝCH RUD Z HISTORICKÝCH LOŽISEK NA RUDNÉ HOŘE U VERNÍŘOVIC V HRUBÉM JESENÍKU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1659

Klíčová slova

Silesicum, iron ores, BIF, magnetite, amphiboles

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fojt, B. (2001): Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) – Rudná hora. – Minerál, 9, 3, 206–207.

Fojt, B. (2002): Páskované železné rudy v desenských rulách silezika: přehled názorů na jejich vznik; současný stav poznatků. – Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat“, 18–25.

Leake, B. E. – Woolley, A. R. – Arps, Ch. E. S. – Birch, W. D. – Gilbert, M. Ch. – Grice, J. D. – Hawthorne, F. C. – Kato, A. – Kisch, H. J. – Krivovichev, V. G. – Linthout, K. – Laird, J. – Mandarino, J. A. – Maresch, W. V. – Nickel, E. H. – Rock, N. M. S. – Schumacher, J. C. – Smith, D. C. – Stephenson, N. C. N. – Ungaretti, L. – Whittaker, E. J. W. – Youzhi, G. (1997): Nomenclature of amphiboles: Report of the Subcommitte on Amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. – Canadian Minerals, 35, 219–246.

Mücke, A. – Losos, Z. (2000): Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika). – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 85, 47–80.

Mücke, A. – Losos, Z. (2007): The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications. – Journal of Geosciences, 52, 3–4, 227–270.

Pouba, Z. (1970): Pre–Cambrian banded magnetite ores of the Desná Dome. – Sborník geologických věd, řada LG, 12, 7–64.