FERRIERIT-Mg Z KALCITOVÉ ŽÍLY V MONCHIQUITU NA LOKALITĚ ŽILINA U NOVÉHO JIČÍNA (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)

Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček

Abstrakt

Studied locality is situated in western part of the Silesian Unit of the Outer Western Carpathians. In an abandoned monchiquite quarry at Žilina village near Nový Jičín NW–SE -trending calcite veinlet containing ferrierite-Mg has been found. Ferrierite-Mg forms colorless to red aggregates of acicular crystals about 400 μm in size. Fluid inclusions hosted by younger vein calcite showed low both homogenization temperatures (90–130 °C) and salinities (0.5–2.6 wt. % NaCl eq.). These data are consistent with vein formation during the later stage of postmagmatic hydrothermal alteration. The hydrothermal solutions represented mixed heated seawater and diagenetic water pointing to an open-system hydrothermal circulation during this stage.

Bibliografická citace

Urubek, T., & Dolníček, Z. (2012). FERRIERIT-Mg Z KALCITOVÉ ŽÍLY V MONCHIQUITU NA LOKALITĚ ŽILINA U NOVÉHO JIČÍNA (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1644

Klíčová slova

Silesian Unit, ferrierite, chemical composition, monchiquite, Nový Jičín

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ahmad, Z. B. – Dyer, A. (1988): Ion Exchange in near-homoionic ferrierites. – In: Kalló, D. – Sherry H. S. (eds): Occurrence, properties and utilization of natural Zeolites, Akadémiai Kiadó, 431–448.

Bernard, J. H. – Rost, R. a kol. (1992): Encyklopedický přehled minerálů. – Academia Praha.

Bodnar, R. J. (1993): Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. – Geochimica Cosmochimica Acta, 57, 683–684. DOI: 10.1016/0016-7037(93)90378-A

Buriánek, D. (2010): Magmatický a postmagmatický vývoj hornin monchiquit-pikritové skupiny v okolí Valašského Meziříčí. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17, 117–123.

Coombs, S. D. – Alberti, A. – Artioli, G. – Collella, C. – Galli, E. – Grice, D. J. – Liebau, F. – Mandarino, A. J. – Minato, H. – Nickel, H. E. – Passaglia, E. – Peacor, R. D. – Quartieri, S. – Rinaldi, R. – Ross, M. – Sheppard, A. R. – Tillmanns, E. – Vezzalini, G. (1998): Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the Subcommittee on zeolites of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. – In: Martin, F. R. (ed.): The nomenclature of minerals: a compilation of IMA reports, 91–126.

Dolníček, Z. – Urubek, T. – Kropáč, K. (2010): Post-magmatic hydrotermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic: interaction between host rock and externally derived fluid. – Geologica Carpathica, 4, 327–339.

Dostal, J. – Owen, J. V. (1998): Cretaceous alkaline lamprophyres from northeastern Czech Republic – geochemistry and petrogenesis. – Geologische Rundschau, 87, 67–77. DOI: 10.1007/s005310050190

Gottardi, G. – Alberti, A. (1988): The tetrahedral framework of natural zeolites: silicon-aluminum distribution. – In: Kalló, D. – Sherry H. S. (eds): Occurence properties and utilization of natural Zeolites, akadémiai Kiadó, 223–243.

Hovorka, D. – Spišiak, J. (1988): Vulkanizmus mezozoika Západných Karpát. – Slovenská Akadémia vied Bratislava.

Kudělásková, J. (1987): Petrology and geochemistry of selected rock types of teschenite association, Outer Western Carpathians. – Geologica Carpathica, 38, 545–573.

Kudělásková, M. – Kudělásek, V. – Matýsek, D. (1990): Zeolity v pikritech těšínitové asociace na lokalitě Hončova hůrka u Příbora. – Časopis pro mineralogii a geologii, 35, 3, 317–321.

Lucinska-Anczkiewicz, A. – Villa, I. M. – Anczkiewicz, R. – Slaczka, A. (2002): 39Ar/40Ar dating of the alkaline lamprophyres from the Polish Western Carpathians. – Geologica Carpathica, 53, 1, 45–52.

Menčík, E. – Adamová, M. – Dvořák, J. – Dudek, A. – Jetel, J. – Jurková, A. – Hanzlíková, E. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. – MS, Ústřední ústav geologický Praha.

Pacák, O. (1926): Sopečné horniny na severním úpatí Beskyd moravských. – Československá akademie věd a umění, 22.

Šmíd, B. (1962): Přehled geologie a petrografi e hornin těšínitové asociace na severním úpatí Beskyd. – Geologické práce, Zoš., 63.

Skála R. (1996): Přírodní zeolity. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 3, 178–187.

Smutný, Z. (1998): Dvě lokality podbeskydských vyvřelin. – Minerál, 6, 4, 274.

Utada, M. (1988): Occurence and genesis of hydrothermal zeolites and related minerals from the Kuroko-type mineralization areas in Japan. – In: Kalló, D. – Sherry, H. S. (eds): Occurrence, properties and utilization of natural Zeolites, Akadémiai Kiadó, 39–48.