Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Uhlonosnost spodních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
Lukáš Vebr, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 19,  číslo: 1-2,  rok: 2012  
https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-121