FOSFÁTOVÁ ANALÝZA SEDIMENTU Z ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY OLOMOUC-NEMILANY

Zuzana Lenďáková, Andrea Grígelová

Abstrakt

Phosphate analysis is a standard tool in examination of archaeological sites. The aim of this paper is to determine amount of total phosphorus in the samples collected in Olomouc-Nemilany, a polycultural archaeological site. The studied samples were taken from the bottom and profi le of an uncovered object. Method of total extraction using nitric acid was applied to determine total phosphorus. A graphical reconstruction was performed for visualization of signifi cant phosphorus accumulations in soil. Consequently, functional interpretation of the site was carried stemming from the gained data and the archaeological evidence.

Bibliografická citace

Lenďáková, Z., & Grígelová, A. (2012). FOSFÁTOVÁ ANALÝZA SEDIMENTU Z ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY OLOMOUC-NEMILANY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1632

Klíčová slova

phosphates, soil, analysis, archaeology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ernée, M. (2005): Využití fosfátové půdní analýzy při interpretaci kulturního souvrství a zahloubených objektů z mladší a pozdní doby bronzové v Praze 10 – Záběhlicích. – Archeologické rozhledy, 57, 303–330.

Holliday, V. T. – Gartner, W. G. (2007): Methods of soil P analysis in archeology. – Journal of Archaeological Science, 34, 301–333. DOI: 10.1016/j.jas.2006.05.004

Rypkema, H. A. – Lee, W. E. – Galaty, M. L. – Haws, J. (2007): Rapid, in-stride soil phosphate measurement in archaeological survey: a new method tested in Loudoun County, Virginia. – Journal of Archaeological Science, 34, 1859–1867. DOI: 10.1016/j.jas.2007.01.006

Weiss, D. – Šulcek, Z. – Dempír, J. (1984): Metody chemických analýz nerostných surovin. – Ústřední ústav geologický Praha.