Některé zajímavosti z amerického trestního procesu

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Naším záměrem není podat vyčerpávající rozbor trestního řízeni, jak je vedeno před soudy Spojených států, přesto se však pokusíme dostát názvu našeho článku a poskytnout zájemcům o americký právní systém určitou sumu o některých specifických procesněprávních i hmotněprávních institutech, se kterými se lze setkat právě jen u trestního soudu Spojených států. Dále se v této stati chceme pokusit o alespoň částečné zúčtování s problémem, který je naší (a nejen naší) překladatel­skou můrou, to jest s absolutní neexistencí použitelných anglicko-českých slovníků právnické terminologie. Proto v následujícím textu najdete za některými českými odbornými výrazy jejich anglické ekvivalenty či originály, přičemž jsme se snažili vybrat zejména termíny, jejichž překlad je obtížný nebo u kterých nejsou anglické ekvivalenty notoricky známé.

Stránky:
177–184
Biografie autora

Hynek Filip

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

student

Petr Štěpáník

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

student
Metriky

214

Views

218

PDF views