Byli jsme v Paříži

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Přišlo to jako rána z čistého nebe. Proděkan pro zahranič­ní styky JUDr. Jííek sdělil tělocvikářům, že jsou stu­denti, sportovci naší fa­kulty pozváni do Paříže. Kým? Pařížskou právnic­kou fakultou Jeana Mane­ta a to hned k pěti sportov­ním kláním. V kopané mu­žů a dále ve volejbale a bas­ketbale mužů i žen.

Stránky:
211–212
Metriky

417

Views

109

PDF views