Evropské společenství a ochrana životního prostředí

Jana Dudová

Abstrakt

V Evropě a v ostatních částech světa vzniká sociální rozvoj a hospodářská úroveň jako důsledek činnosti, při které člověk využívá surovinové rezervy své planety Země a potenciálně znečišťuje své přirozené životní prostředí.

Problémy jako globálni oteplováni Země, kyselé deště, hromadění odpadu apod. může ES účinně řešit v souladu s názorem, že je zapotřebí šetřit přirozené rezervy, opětovně využívat látky a produkty, zajistit nebezpečné odpady, využívat životnímu prostředí šetrné zdroje energie. K tomu je však zapotřebí součinnosti ES s vedením členských států tak, aby jak průmysl, tak i spotřebitelé byli aktivně nasměrováni pro záchranu naší planety, aby i příští generace nalezly "životaschopné" životní prostředí.

Bibliografická citace

DUDOVÁ, Jana. Evropské společenství a ochrana životního prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 135-139. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10445

Plný Text: