Rotterdam - krátké ohlédnutí

Věra Kalvodová

Abstrakt

Pro mnohé návštěvníky města Rotterdam představuje zejména uni­verzitu. Její nejvyšší bí­lá budova s typickým ná­pisem Erasmus vystupují­cí ze zeleně bezesporu pa­tří k dominantám města. Univerzitu tvoří 7 fakult - právnická, lékařská, filozo­fická, ekonomická, fakulta historie a umění, sociál­ních věd a fakulta obcho­du a administrativy.

Bibliografická citace

KALVODOVÁ, Věra. Rotterdam - krátké ohlédnutí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 209-211. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10480

Plný Text: