Rotterdam - krátké ohlédnutí

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Pro mnohé návštěvníky města Rotterdam představuje zejména uni­verzitu. Její nejvyšší bí­lá budova s typickým ná­pisem Erasmus vystupují­cí ze zeleně bezesporu pa­tří k dominantám města. Univerzitu tvoří 7 fakult - právnická, lékařská, filozo­fická, ekonomická, fakulta historie a umění, sociál­ních věd a fakulta obcho­du a administrativy.

Stránky:
209–211
Metriky

352

Views

101

PDF views