Podněty z USA II.

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Nepochybně vhodnou přl1ežitostí pro realizaci podnětů získaných během mého pobytu ve Spojených státech je 25. vý­ročí znovuzřízení právnické fakulty Ma­sarykovy univerzity a 75. výročí založení druhé české univerzity, která si budeme připomínat v příštím roce.

Stránky:
189–190
Metriky

203

Views

153

PDF views