Podněty z USA II.

Jiří Kroupa

Abstrakt

Nepochybně vhodnou přl1ežitostí pro realizaci podnětů získaných během mého pobytu ve Spojených státech je 25. vý­ročí znovuzřízení právnické fakulty Ma­sarykovy univerzity a 75. výročí založení druhé české univerzity, která si budeme připomínat v příštím roce.

Bibliografická citace

KROUPA, Jiří. Podněty z USA II. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 189-190. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10469

Plný Text: