K některým problémům zániku mandátu člena obecního zastupitelstva

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Na rozdíl od poslanců v Poslanecké sněmovně je problematika různých způsobů zániku mandátu členů obecních zastupitelstev daleko frekventovanějším problémem. Svědčí o tom i časté dotazy, které se na toto téma objevují v časopise Státní správa a samospráva.

Např. v roce 1993 bylo v 9. čísle tohoto časopisu publikováno stanovisko civilně správního úseku MV k otázce zániku mandátu člena obecního zastupitelstva. Podle zmíněného stanoviska je v § 7 zákona (ČNR č. 298/1992 Sb. (dále jen "volební zákon") třeba rozlišovat mezi ztrátou a zánikem mandátu, přičemž ztráta mandátu nenastává ze zákona, nýbrž až aktem jejího vyslovení zastupitelstvem. Protože jsem setkal s projevy nesouhlasu s tímto stanoviskem, a ani praxe v této otázce není jednotná, pokusím se v tomto směru o komplexnější pohled na zánik mandátu člena obecního zastupitelstva nejen z důvodu změny trvalého pobytu, o který se v daném vyjádření CSÚ MV jednalo. Rovněž další dotazy na toto téma v tomto časopise svědčí o tom, že se jedná o skutečně aktuální problém.


Stránky:
12–30
Metriky

224

Views

220

PDF views