Několik poznámek ke studiu politického myšlení

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Jak v politické teorii, tak v politické praxi je možné nalézt určité systémy myš­lenek a hodnot, které se postupně vytvářely a prosazovaly v průběhu historického vývoje. Z hlediska moderního státu a společnosti je za výchozí považováno zejména období myšlenkového překonávání feudálního stádia vývoje. Nynější podoba těchto myšlenkových a hodnotových vlivů a dominant v politických systémech je tedy vý­sledkem vývoje nejen politického myšlení jako takového, ale také jeho ideologických, doktrinálních, programových a koncepčních podob, které jsou spjaty s politickou praxí a mnohdy i s politickou účelovostí.

Stránky:
140–145
Metriky

351

Views

194

PDF views