Projev prof. JUDr. Vladimíra KLOKOČKY, DrSc., u příležitosti udělení titulu čestného doktora právních věd Masarykovy univerzity v Brně dne 18. 10. 1993

Vladimír Klokočka

Abstrakt

Dostalo se mi dnes pocty nadmíru vzácné, na půdě té fakulty, s níž jsem byl na čas osudově spjat a spolu s ní prožíval šťastné okamžiky jejího zrodu a pak i agónii začínající "normalizace". Již začátky obnovené právnické fakulty v roce 1969 nebyly jednoduché. Ministerská byrokracie, která se v této době již přizpůsobila měnícím se poměrům, vzpínala se nejen návratu vážených kolegů, profesorů Kubeše, Bulína, Cvetlera, Pošváře na naší fakultu, ale vůbec i uznat jejich profesorské tituly. K překonání tohoto odporu bylo třeba vyvinout velké úsilí. Poměry se brzy na to rychle zhoršovaly a já jsem byl záhy vláčen sovětskou Bílou knihou, různými tiskovinami i tzv. "vědeckými konferencemi", posléze vyhnán z fakulty a nakonec - po Chartě 77 - vyštván ze země.

Bibliografická citace

KLOKOČKA, Vladimír. Projev prof. JUDr. Vladimíra KLOKOČKY, DrSc., u příležitosti udělení titulu čestného doktora právních věd Masarykovy univerzity v Brně dne 18. 10. 1993. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 3-7. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10435

Plný Text: