K pojetí vědy správního práva a správní vědy

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Správní právo jako součást právního řádu vykazuje vždy určitou míru své vnitřní organizace, kvalitu jednotlivých norem i jejich souhrnu jako celku, stejně jako své určité cílené koncepční pojetí.

Správní věda je ve své podstatě společenskovědní disciplinou, která je zaměřena na komplexně pojaté zkoumání organizace i činnosti veřejné správy v jejich faktické, reálné podobě. Při respektování právního rámce, kterým je veřejná správa ve svém organizačním i funkčním pojetí determinována věnuje správní věda pozornost veřej­nosprávni realitě, jakožto cílevědomě uspořádanému organizačnímu systému a cíleně orientované činnosti subjektů veřejné správy.

Ve vědeckém smyslu je správní právo výrazem a výsledkem vědeckého poznání a nazírání na zákonitosti právně normativní regulace veřejné správy jakož i výra­zem a výsledkem vědeckosti této regulace samotné, a správní věda je potom výrazem a výsledkem vědeckého nazírání na veřejnosprávní realitu a jejího vědeckého po znání, výrazem a výsledkem vědeckosti pojetí vlastní veřejné správy.


Stránky:
31–37
Metriky

766

Views

238

PDF views