Úvaha nad některými problémy, řešenými ve správním soudnictví

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Od opětovného zavedení správního soudnictví již uplynuly dva roky. Bude však ještě trvat určitou dobu než se podaří vytvořit systém judikatury, který by byl spolehlivým vodítkem pro právní praxi. Řada instruktivních rozhodnutí je připravena k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Jsou však i rozhodnutí, jejichž publikace ve "Sbírce" není na místě, neboť jejich závěry jsou diskutabilní; na druhé straně i některá správná rozhodnutí zasluhují širší komentéř, který ve "Sbírce" nemá místa. Na některá taková rozhodnutí se chceme zaměřit.

Stránky:
152–154
Metriky

357

Views

147

PDF views