Vědecká konference o realizaci Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky

Karel Schelle

Abstrakt

Dne 6. října 1993 se na brněnské právnické fakultě, zejména z iniciativy katedry ústavního práva a politologie, uskutečnila vědecká konference na téma. "Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České re­publiky". Konference se zúčastnili zá­stupci právnických fakult v České i Slovenské republice, vědeckých pracoviště, především Akademie věd České republiky a právnici z praxe, zejména justice a pro­kuratury.

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel. Vědecká konference o realizaci Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 203-207. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10477

Plný Text: