Vědecká konference o realizaci Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Dne 6. října 1993 se na brněnské právnické fakultě, zejména z iniciativy katedry ústavního práva a politologie, uskutečnila vědecká konference na téma. "Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České re­publiky". Konference se zúčastnili zá­stupci právnických fakult v České i Slovenské republice, vědeckých pracoviště, především Akademie věd České republiky a právnici z praxe, zejména justice a pro­kuratury.

Stránky:
203–207
Metriky

211

Views

155

PDF views