Mezinárodní sympózium o kolektivních smlouvách a problémech dlouhodobé nezaměstnanosti

Irena Píchová

Abstrakt

Možná se bude zdát pHliš odvážné hovořit již při druhém setkání o tradici, avšak lze říci, že většina účastníků II. me­zinárodního sympózia pořádaného Práv­nickou fakultou UK v Bratislavě ve spo­lupráci se Společností pro pracovní prá­vo a právo sociálního zabezpečení na Slo­vensku ve doech 6. - 8. října 1993 sympózium takto přijímala a hodnotila. Mezinárodní sympózium bylo zaměřeno na dva problémy - "Kolektivní smlouvy" a "Problémy dlouhodobé nezaměstnanosti".

Bibliografická citace

PÍCHOVÁ, Irena. Mezinárodní sympózium o kolektivních smlouvách a problémech dlouhodobé nezaměstnanosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 192-196. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10471

Plný Text: