Mezinárodní sympózium o kolektivních smlouvách a problémech dlouhodobé nezaměstnanosti

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Možná se bude zdát pHliš odvážné hovořit již při druhém setkání o tradici, avšak lze říci, že většina účastníků II. me­zinárodního sympózia pořádaného Práv­nickou fakultou UK v Bratislavě ve spo­lupráci se Společností pro pracovní prá­vo a právo sociálního zabezpečení na Slo­vensku ve doech 6. - 8. října 1993 sympózium takto přijímala a hodnotila. Mezinárodní sympózium bylo zaměřeno na dva problémy - "Kolektivní smlouvy" a "Problémy dlouhodobé nezaměstnanosti".

Stránky:
192–196
Metriky

181

Views

215

PDF views