Směnečný platební rozkaz - některé poznatky z rozhodovací praxe soudů

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
V současné době se u nás ve větší míře obnovuje používání směnek, zejména v obchodní a podnikatelské praxi. Jejich význam vzrůstá se stále širším prosazová­ním tržních vztahů. Institut směnky byl v našem právním vztahu upraven i v dřívěj­ším období. Současně platný zákon směnečný a šekový byl vydán dne 20. 12. 1950 pod č. 191/1950 Sb. V centrálně řízené ekonomice však směnka ztratila svůj význam a byla používána pouze omezeně v mezinárodním obchodním styku. Směnka tedy pozvolna upadla do zapomnění a nyní podnikatelé, ale i ostatní subjekty znovu nacházejí výhody jejího používání.

Stránky:
155–160
Metriky

351

Views

102

PDF views