Směnečný platební rozkaz - některé poznatky z rozhodovací praxe soudů

Zdeněk Des

Abstrakt

V současné době se u nás ve větší míře obnovuje používání směnek, zejména v obchodní a podnikatelské praxi. Jejich význam vzrůstá se stále širším prosazová­ním tržních vztahů. Institut směnky byl v našem právním vztahu upraven i v dřívěj­ším období. Současně platný zákon směnečný a šekový byl vydán dne 20. 12. 1950 pod č. 191/1950 Sb. V centrálně řízené ekonomice však směnka ztratila svůj význam a byla používána pouze omezeně v mezinárodním obchodním styku. Směnka tedy pozvolna upadla do zapomnění a nyní podnikatelé, ale i ostatní subjekty znovu nacházejí výhody jejího používání.

Bibliografická citace

DES, Zdeněk. Směnečný platební rozkaz - některé poznatky z rozhodovací praxe soudů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 155-160. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10449

Plný Text: