Poznámky k nekalé reklamě

Patrik Matyášek

Abstrakt

Československé a české soutěžní právo doznalo a doznává v podlední době znač­ných změn, vyplývajících z potřeby opět náležitě upravit ty právní vztahy, které jsou tak bytostně spjaty s tržním hospodářstvím založeným na svobodné soutěži. Náš zákonodárce přitom vyšel z osvědčené čsl. právní úpravy předválečné a čer­pal ze zahraničních zkušeností, hlavně německých. Případné mezery jsou postupně doplňovány zákonnými novelizacemi či úplně novými zákony (např. o provozováni rozhlasového a TV vysílání) a v neposledni řadě také rodicí se judikaturou.

Bibliografická citace

MATYÁŠEK, Patrik. Poznámky k nekalé reklamě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 103-121. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10443

Plný Text: