Poznámky k nekalé reklamě

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Československé a české soutěžní právo doznalo a doznává v podlední době znač­ných změn, vyplývajících z potřeby opět náležitě upravit ty právní vztahy, které jsou tak bytostně spjaty s tržním hospodářstvím založeným na svobodné soutěži. Náš zákonodárce přitom vyšel z osvědčené čsl. právní úpravy předválečné a čer­pal ze zahraničních zkušeností, hlavně německých. Případné mezery jsou postupně doplňovány zákonnými novelizacemi či úplně novými zákony (např. o provozováni rozhlasového a TV vysílání) a v neposledni řadě také rodicí se judikaturou.

Stránky:
103–121
Metriky

351

Views

182

PDF views