Práce v kanceláři poslankyně Spolkového sněmu

Vojtěch Šimíček

Abstrakt

Díky hned několika příznivým okolnostem a na základě dvoukolového konkursu jsem měl příležitost absolvovat praktikum v německém Spolkovém sněmu. V dalším se však nebudu zabývat politologick§mi a ústavněprávními problémy tohoto orgánu, ale pokusím se spíše o trošku útržkovité vyjádření svých dojmů a pocitů, které jsem za svého pobytu nabyl.

Bibliografická citace

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Práce v kanceláři poslankyně Spolkového sněmu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 146-151. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10447

Plný Text: