Práce v kanceláři poslankyně Spolkového sněmu

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Díky hned několika příznivým okolnostem a na základě dvoukolového konkursu jsem měl příležitost absolvovat praktikum v německém Spolkovém sněmu. V dalším se však nebudu zabývat politologick§mi a ústavněprávními problémy tohoto orgánu, ale pokusím se spíše o trošku útržkovité vyjádření svých dojmů a pocitů, které jsem za svého pobytu nabyl.

Stránky:
146–151
Metriky

345

Views

79

PDF views