Zemědělská družstva po transformaci - vypořádávání nároků z transformace

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
O tom, že jazyk je komunikačním prostředkem značně nedokonalým, a to i jazyk odborný, není třeba, domnívám se, nikoho zvlášť přesvědčovat. Důkazem pravdivosti tohoto tvrzeni je bezpočet nedorozumění, k nimž každodenně dochází jen proto, že vysloveným slovům a větám účastníci rozhovoru přikládali rozdílný obsah a význam. Zkušenosti v tomto směru má nepochybně každý. Z oblasti právní praxe je důkazem nejen celá řada sporů končících mnohdy až před soudy, ale i celá řada výkladů vážících se k jednomu a témuž zákonnému textu.

Stránky:
70–90
Metriky

348

Views

546

PDF views