Římské právo a brněnská právnická fakulta

Michaela Židlická

Abstrakt

Jedním z prvních zásahů do studijního plánu na Právnické fakultě Masarykovy university po revoluci 1989 bylo rozšíření výuky římského práva. Jak uvedl na kon­ferenci s názvem "Římské právo a jeho odkaz v současném právu" konané v roce 1992 Eduard Vlček, římské právo má dnes své "pevné, nezastupitelné misto v sys­tému právnického vzdělání. Přesnost a jasnost formulací v římském právu, přísná a důsledná logika a důslednost právnického systému vede k návyku přesně definovat a formulovat právnické kategorie ... napomáhá ovládnout všechno bohatství právní kultury, které lidstvo nahromadilo." Jeho důležitost pro výchovu budoucího právní­ka je stále více uznávána a souvisí s přerodem našeho právního řádu a jeho návratem k tradičním hodnotám kontinentálního právního systému.

Bibliografická citace

ŽIDLICKÁ, Michaela. Římské právo a brněnská právnická fakulta. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 161-166. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10450

Plný Text: