Římské právo a brněnská právnická fakulta

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Jedním z prvních zásahů do studijního plánu na Právnické fakultě Masarykovy university po revoluci 1989 bylo rozšíření výuky římského práva. Jak uvedl na kon­ferenci s názvem "Římské právo a jeho odkaz v současném právu" konané v roce 1992 Eduard Vlček, římské právo má dnes své "pevné, nezastupitelné misto v sys­tému právnického vzdělání. Přesnost a jasnost formulací v římském právu, přísná a důsledná logika a důslednost právnického systému vede k návyku přesně definovat a formulovat právnické kategorie ... napomáhá ovládnout všechno bohatství právní kultury, které lidstvo nahromadilo." Jeho důležitost pro výchovu budoucího právní­ka je stále více uznávána a souvisí s přerodem našeho právního řádu a jeho návratem k tradičním hodnotám kontinentálního právního systému.

Stránky:
161–166
Metriky

234

Views

140

PDF views