Kongres romanistů v Oxfordu

Renata Veselá

Abstrakt

Počátky těsnější spolupráce brněn­ské právnické fakulty s Mekkou evropské i světové vzdělanosti Oxfordem se datu­jí únorem 1992, kdy skupina pěti jejich učitelů navštívila na pozvání The Socie­ty of Public Teachers of Law za význam­né pomoci Nadace Jana Husa a British Council toto univerzitní město. Studij­ní cesta přinesla pedagogům nejen cenné poznatky o metodách a způsobech vý­uky na proslulých oxfordských kolejích, ale znamenala i získání cenných osobních kontaktů.

Bibliografická citace

VESELÁ, Renata. Kongres romanistů v Oxfordu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 196-197. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10472

Plný Text: