Kongres romanistů v Oxfordu

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Počátky těsnější spolupráce brněn­ské právnické fakulty s Mekkou evropské i světové vzdělanosti Oxfordem se datu­jí únorem 1992, kdy skupina pěti jejich učitelů navštívila na pozvání The Socie­ty of Public Teachers of Law za význam­né pomoci Nadace Jana Husa a British Council toto univerzitní město. Studij­ní cesta přinesla pedagogům nejen cenné poznatky o metodách a způsobech vý­uky na proslulých oxfordských kolejích, ale znamenala i získání cenných osobních kontaktů.

Stránky:
196–197
Metriky

363

Views

59

PDF views