Rozhovor s předsedou Nejvyššího soudu ČR JUDr. Otakarem Motejlem

Ivo Klemeš

Abstrakt

Před začátkem slavnosti u příležitosti zahájení činnosti Nejvyššího soudu (NS) v Brně jste se najednou vynořil se židlemi v rukou mezi hloučky postávajících hostů s poznámkou, že novináři přece nemohou stát. Je to snad symbolickým dokladem toho, že stěhování této zásadní soudní instituce z Prahy na jižní Moravu provázely značné problémy?

Bibliografická citace

KLEMEŠ, Ivo. Rozhovor s předsedou Nejvyššího soudu ČR JUDr. Otakarem Motejlem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 185-188. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10468

Plný Text: