Rozhovor s předsedou Nejvyššího soudu ČR JUDr. Otakarem Motejlem

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Před začátkem slavnosti u příležitosti zahájení činnosti Nejvyššího soudu (NS) v Brně jste se najednou vynořil se židlemi v rukou mezi hloučky postávajících hostů s poznámkou, že novináři přece nemohou stát. Je to snad symbolickým dokladem toho, že stěhování této zásadní soudní instituce z Prahy na jižní Moravu provázely značné problémy?

Stránky:
185–188
Metriky

370

Views

137

PDF views