Udělení medailí prof. JUDr. Antonína Randy

Otakar Musil

Abstrakt

Stejně jako loňského roku prezídium Jednoty českých právníků udělilo i letos 12 českým právníkům medaile prof. JUDr. Antonína Randy za zásluhy o rozvoj českého právnictví, a to buď za výkon všeobecně uznané významné právní praxe nebo za významnou organizační práci v Jednotě českých právníků.

Bibliografická citace

MUSIL, Otakar. Udělení medailí prof. JUDr. Antonína Randy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 208. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10478

Plný Text: