K některým otázkám všeobecného zdravotního pojištění

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Všeobecné zdravotní pojištění je novým institutem, který se objevuje v českém právu sociálního zabezpečení. Označení "nový" institut však neni zcela přesné, protože poskytováni zdravotní péče již v minulosti bylo součástí pojistných systémů sociálního zabezpečení, přesněji součástí nemocenského pojištění, v němž mělo charakter věcných dávek. Teprve po roce 1948 docházelo k postupnému vyčleňování zdravotní péče ze systému nemocenského pojištěni, tedy z vazby na pojistný vztah, a jejímu konstituování na jiných základech, na vazbě občan a stát. Stát se stal nositelem zdravotni péče, kterou poskytoval na základě občanského principu (svým státním občanům). Jako součást nemocenského pojištěni přetrvala zdravotní péče pouze ve vztahu k cizincům, kteří byli subjekty pojistného vztahu nemocenského pojištěni (cizinci v pracovním poměru k tuzemským zaměstnavatelům).

Stránky:
91–102
Metriky

199

Views

183

PDF views