Z činnosti Jednoty českých právníků - rnístního sdružení v Brně

Otakar Musil

Abstrakt

Třebaže městské sdružení - Jednoty českých právníků v Brně čitá téměř 200 členů, bránily dosud
technické příčiny většímu prohloubení jeho činnosti.

Bibliografická citace

MUSIL, Otakar. Z činnosti Jednoty českých právníků - rnístního sdružení v Brně. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 209. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10479

Plný Text: