Z činnosti Jednoty českých právníků - rnístního sdružení v Brně

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Třebaže městské sdružení - Jednoty českých právníků v Brně čitá téměř 200 členů, bránily dosud
technické příčiny většímu prohloubení jeho činnosti.

Stránky:
209
Metriky

205

Views

95

PDF views