Projev děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity při příležitosti udělení titulu čestného doktora právnických věd prof. JUDr. Vladimíru KLOKOČKOVI, DrSc., dne 18. 10. 1993

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně schválila na svém zasedání dne 23. března 1992 návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doktora věd v oboru právo prof. JUDr. Vladimiru Klokokovi, DrSc.

Stránky:
9–11
Biografie autora

Jiří Kroupa

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

děkan
Metriky

222

Views

121

PDF views