Projev děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity při příležitosti udělení titulu čestného doktora právnických věd prof. JUDr. Vladimíru KLOKOČKOVI, DrSc., dne 18. 10. 1993

Jiří Kroupa

Abstrakt

Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně schválila na svém zasedání dne 23. března 1992 návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doktora věd v oboru právo prof. JUDr. Vladimiru Klokokovi, DrSc.

Bibliografická citace

KROUPA, Jiří. Projev děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity při příležitosti udělení titulu čestného doktora právnických věd prof. JUDr. Vladimíru KLOKOČKOVI, DrSc., dne 18. 10. 1993. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 9-11. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10436

Plný Text: