Vědecká konference o právní vědě v meziválečném období

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
V roce 1993 si Brno připomenulo 750. výročí uděleni městských práv. V souvis­losti s tímto výročím uspořádala Masary­kova univerzita ve dnech 22. - 25. září 1993 v prostorách právnické fakulty vědeckou konferenci na téma "Brněnská věda a umění meziválečného obdo­bí (1918 - 1939) v evropském kon­textu". Samostatná sekce byla věnová­na právním vědám.

Stránky:
200–201
Metriky

195

Views

162

PDF views