Vědecká konference o právní vědě v meziválečném období

Karel Schelle

Abstrakt

V roce 1993 si Brno připomenulo 750. výročí uděleni městských práv. V souvis­losti s tímto výročím uspořádala Masary­kova univerzita ve dnech 22. - 25. září 1993 v prostorách právnické fakulty vědeckou konferenci na téma "Brněnská věda a umění meziválečného obdo­bí (1918 - 1939) v evropském kon­textu". Samostatná sekce byla věnová­na právním vědám.

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel. Vědecká konference o právní vědě v meziválečném období. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 200-201. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10475

Plný Text: